2019. december 20-án az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Küldötteinek Tanácsa (TKT) elfogadta a 2020-as tisztújítások módszertanát. Ennek értelmében az év első negyedében sor kerül a tisztújításokra.

A Helyi Küldöttek Tanácsának (HKT) tagja, a Városi Küldöttek Tanácsának (VKT) tagja, illeyve helyi RMDSZ-elnök lehet bármely 18. életévét betöltött RMDSZ-tag, aki az adott határidőig a helyi szervezet elnökének leadja jelentkezési iratcsomóját.

Az iratcsomó a következő dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

  • önéletrajzi adatlap*
  • politikai nyilatkozat*
  • jelölési nyilatkozat*
  • támogató aláírások* – HKT esetén 20, VKT esetén 40, illetve helyi elnökjelöltség esetén 3000 lakos fölött 100, illetve 3000 lakos alatt 50. Egy személy csak egyetlen jelöltet támogathat.
  • tisztségben lévő polgármester, alpolgármester, helyi és megyei tanácsos, RMDSZ-támogatással, jelöléssel megválasztott vagy kinevezett tisztségviselők esetén nyilatkozat a szervezettel szembeni kötelezettségek teljesítéséről (tagságdíj)*
  • személyi igazolvány másolata

* Egységes űrlapok a helyi szervezetek elnökeitől igényelhetők.

Az alábbiakban közöljük, hogy mely településen kihez lehet benyújtani az iratcsomót:

Település Név
Balánbánya Orbán Lóránd, helyi RMDSZ elnök
Csicsó Both Béla, helyi RMDSZ elnök
Csíkszentgyörgy György József, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Csíkszereda Füleki Zoltán-László, alpolgármester, helyi RMDSZ elnök
Dánfalva Both Norbert László, alpolgármester, helyi RMDSZ elnök
Domokos Bara Zsolt, helyi RMDSZ elnök
Gyimesfelsőlok Pap Imre, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Gyimesközéplok Gergely Károly, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Karcfalva Gábor Tibor, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Kászon András Zoltán, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Kozmás Szántó László, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Madaras Péter Dávid, alpolgármester, helyi RMDSZ elnök
Madéfalva Szentes Csaba, helyi RMDSZ elnök
Nagytusnád György József, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Pálfalva Ferencz Csaba, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Rákos Császár Attila, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Szentimre Fülöp Kinga, alpolgármester, helyi RMDSZ elnök
Szentkirály Székely Ernő, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Szentlélek Pál Péter, helyi RMDSZ elnök
Szentmárton Gergely András, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Szentmihály Izsák-Székely Lóránt, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Szentsimon Kozma István, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Szenttamás Kedves Róbert, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Szépvíz Ferencz Tibor, polgármester, helyi RMDSZ elnök
Tusnádfürdő Melles Mária, alpolgármester, helyi RMDSZ elnök

A leadott iratcsomókat a beiktatást követően a választási bizottság átvizsgálja, majd a feltételeknek eleget tevő, elfogadott jelölések listáját január 31-ig a helyi szervezetek, illetve a jelöltek tudomására hozza. Ezt követően április 24-ig, előzetes programálás alapján sor kerül a helyi tisztújításokra, alakuló ülésekre.

Csíkszereda, 2020. január 9.

Választasok 2019