Elfogadta a kormány az e heti ülésén a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium javaslatára az Országos Erdészeti Felügyelőség megalakulásáról szóló sürgősségi kormányrendeletet.

Az Országos Erdészeti Felügyelőség létrehozásának szükségessége az erdőgazdálkodási gyakorlatban gyökerezik. Célja a környezet ellen elkövetett vétségek, különösen az illegális fakitermelés visszaszorítása, ugyanakkor az erdészeti ágazat ellenőrizhetőségének és az erdők folyamatos megfigyelhetőségének megszilárdítása” – emelte ki Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter.

Az Országos Erdészeti Felügyelőség (OEF) az erdőgazdálkodásért felelős központi közigazgatási intézmény hatáskörébe tartozó, jogi személyiséggel rendelkező szakintézmény, amely teljes mértékben állami finanszírozású.

Az OEF és az alárendeltségében tartozó erdészeti felügyelőségek szervezeti felépítését, alkalmazottainak a számát, hatáskörét a most elfogadott sürgősségi kormányrendelet életbe lépésétől számított legkevesebb 30, legtöbb 60 napon belül az erdészetért felelős központi hatóságok javaslata alapján szintén kormányhatározattal szabályozzák.

Az OEF vezetőségének összetétele: egy államtitkári rangú főfelügyelő, aki másodlagos hitelutalványozó is egyben, őt segíti az államtitkár-helyettesi ranggal bíró főfelügyelő-helyettes.

Az erdészeti felügyelőségek külön jogi személyiséggel rendelkeznek, de az Országos Erdészeti Felügyelőség alárendeltségébe tartoznak.

Az OEF főbb feladatai:

  • az erdészeti felügyelőségek tevékenységének a koordinálása;
  • az erdészeti felügyelőségek által javasolt jogszabályok jóváhagyása;
  • a faanyag nyomonkövethetőségének ellenőrzése az érvényben lévő törvényi előírások alapján;
  • kimutatások és kockázatelemzések készítése az országos erdő- és vadállományról;
  • a vadászati szabályok betartása a nemzeti vadállomány esetében;
  • a fa szállításának ellenőrzése a törvényes előírások alapján.

Az erdészeti felügyelőségek figyelni és ellenőrizni fogják a faanyag nyomonkövethetőségét az érvényben lévő törvényi előírások szerint, és az ezekről szóló jelentéseket az Országos Erdészeti Felügyelőségnek kell elküldeniük az országos erdő- és vadállományról szóló kimutatások és kockázatelemzések készítése érdekében. Továbbá hatáskörébe tartozik a szabályok életbe léptetése, követése és ellenőrzése az erdőkben és más fával borított területeken.

Választasok 2019