Közös fronton Hargita, Maros, Kovászna és Brassó megye

Hargita, Maros, Kovászna és Brassó megyének közös frontot kell alkotnia medveügyben, sürgetve a bukaresti hatóságokat, hogy lépjenek az egyre veszélyesebb helyzet megoldása érdekében, ugyanakkor európai segítséget kérnek, hogy az uniós intézmények gyakoroljanak nyomást Romániára. A székelyföldi megyék tanácselnökei: Péter Ferenc, Borboly Csaba és Tamás Sándor, valamint Gabor Alexandru-Adrian, Brassó Megye Tanácsának alelnöke kedden egy sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón írták alá azt a petíciót, amelyet az Európai Parlament petíciós bizottságához nyújtanak be az elszaporodott medvepopuláció kapcsán. Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője Skype-on jelentkezett be, vállalva az ügy képviseletét a bizottságban.

Az elszaporodó medvetámadások leginkább Hargita, Maros, Kovászna és Brassó megyét érintik, hangzott el a sajtótájékoztatón, az elöljárók többször is hangsúlyozták: a helyi és megyei hatóságoknak döntési hatáskörük kellene hogy legyen ebben a kérdésben. Három dolgot várnak el Bukaresttől, szögezte le Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. „Háromszor több medve van a térségünkben, mint amennyi papíron szerepel, ráadásul az Európában élő medveállomány kétharmada Romániában van. Ebből a mintegy 10 000 fős populációból 80 százalék a 4 megyében található. Az a kérésünk egyrészt, hogy legyenek reális adatok a medvepopulációról, mert igenis túlszaporodott az állomány. Másodrészt legyen beavatkozási kvóta a veszélyes példányok kilövésére, de ez mellett lehessen állományszabályozó medvevadászatot folytatni, hogy visszaálljon az egyensúly. Harmadrészt azt kérjük, hogy legyen gyors és valós értékű kárpótlás a vadkárok esetében, ugyanis évek óta nem kaptak pénzt a gazdák a vadak által okozott károk után”” – mondta el a háromszéki tanácselnök, megjegyezve, azokkal a medvékkel van a gond, amelyek megszokták, hogy lejárnak a lakott területekre, ráadásul exponenciálisan nő az egyedek száma.

Hargita Megye Tanácsa hatáskörének megfelelően évek óta tesz lépéseket a medveprobléma megoldása érdekében, hiszen a Cioloș-kormány döntésének következményeként túlszaporodott medvepopuláció veszélyt jelenthet a háztartásokra, és sok esetben az emberi életre is. „Ebben az évben, Romániában a medvetámadások 7 halálos áldozatot követeltek, Hargita megyében közel húsz személy szorult sürgősségi ellátásra medvetámadás okán. Ez elfogadhatatlan! Nem beszélve mindazokról a balesetekről, amelyeket a közutakon, vasúti síneken áthaladó medvék okoznak – ezek során megsérülnek emberek, rongálódnak gépjárművek és sérülnek a medvék is” – fogalmazott Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke, a petíció kezdeményezője. Borboly úgy véli, a környezetvédelmi minisztérium tétlensége elfogadhatatlan, éppen ezért azt kérik Brüsszeltől, az Európai Parlament PETI-bizottságához benyújtott petíció révén, hogy „bátorítsa” a romániai illetékeseket, a környezetvédelmi minisztériumot: vegyék komolyan a medvepopuláció túlszaporodása miatt kialakult rendkívül veszélyes helyzetet, és tegyék meg a szükséges lépéseket az emberi élet védelme érdekében.

Gabor Alexandru-Adrian, Brassó Megye Tanácsának alelnöke elmondta, korábban a megyeszékhely alpolgármestereként is szembesült a medvék okozta problémákkal, lassan nincs olyan település Brassó megyében, ahova ne járnának be a nagyvadak. Külön említette Viktóriavárost, ahol fényes nappal gyereket támadott meg a medve, és hogy a síparadicsomnak számító Brassó Pojánán ugyancsak napi gondot jelent a nagyvad. Beszélt arról, hogy ötbocsos medvét is láttak már Brassó megyében, amely meglepte még a nemzetközi szakértőket is. Kitérve a medvepopuláció túlszaporodására, rámutatott: ma már senki nem tudja, hogy valójában hány medve él ebben a térségben, a helyi hatóságoknak pedig nincsenek eszközei, hogy az egyre veszélyesebbé váló helyzetet orvosolják.

Péter Ferenc a medveprobléma társadalmi megítélésére hívta fel a figyelmet, mint mondta, elfogadhatatlan, hogy egy medve megöl egy embert, két gyerek árván marad, és ez legfeljebb egy napig téma, de egy hétig is foglalkoztatja a közvéleményt, hogy egy sérült medve 18 órát fekszik az út szélén. „Félre ne értse senki, nincs rendben, hogy ez megtörténhet, de az is látszik, hogy a hézagos jogszabályok miatt senki sem mert döntést hozni, mert felelősségre vonható” – magyarázta a Maros megyei elnök, rámutatva, hogy egy medve elpusztítása automatikusan bűnvádi eljárást von maga után, 40 000 euró az eszmei értéke, de ha egy medve öl meg egy embert, akkor annak nincs következménye. Azt is hangsúlyozta, hogy a településekre bejáró medvék nem a filmekből ismert kedves mackók, a nagyvadaknak nincs mit keresniük az emberek által lakott helyeken. Ennek ellenére nem telik el olyan nap, hogy például Szovátán is, amely közkedvelt üdülőváros, ne járkáljanak az utcákon a medvék. Nagyon veszélyessé vált a helyzet, nyomatékosított Péter Ferenc, megjegyezve, az sincs rendben, hogy „ott védjük fokozottan a medvét, ahol a legtöbb él egész Európában, ezért is kell közös frontot alkotni itthon és az unióban, és minél hamarabb cselekedni, mert tarthatatlan a helyzet”.

Vincze Loránt EP-képviselő Strasbourgból jelentkezett be a sajtótájékoztatóra, kiemelve: nem létezik átültethető európai modell ebben a kérdésben, hiszen Európa medvepopulációjának kétharmada Romániában él. Ez egyedi helyzet, amely egyedi megoldást igényel ezekben a megyékben – mutatott rá. Osztotta azt a véleményt, hogy az ügyben az első számú felelősség a környezetvédelmi minisztériumé és a kormányé, akikre nyomást kell gyakorolni a megoldás érdekében. E tekintetben üdvözölte a petíció kezdeményezőinek döntését, és ígéretet tett, hogy az Európai Parlament petíciós bizottságának néppárti helyettes szakmai vezetőjeként képviselni fogja ügyüket a bizottságban. „Szükség van arra, hogy nagyon egyértelműen jelezzük az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak, hogy ez a helyzet sürgős megoldást igényel. A petíció benyújtását követően lehetőségünk lesz elhívni a petíciós bizottság tagjait, az Európai Bizottság képviselőit, uniós szakembereket, hogy személyesen győződjenek meg a helyzet tarthatatlanságáról” – mutatott rá. Vincze arra is emlékeztetett, hogy az EP-ben december 5-én közmeghallgatást szerveznek a farkasok okozta károk kapcsán benyújtott polgári megkeresésekről, a petíciós, mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságok jelenlétében. Kijelentette: a meghallgatáson külön kérni fogja, hogy a más országokban elterjedtebb farkasprobléma mellett az emberre veszedelmesebb medvék kérdésére is figyeljenek oda. Az emberi élet mindenek felett való, minden más ehhez képest másodrendű fontosságú – zárta bejelentkezését az EP-képviselő.

Az elöljárók elmondták, elsősorban azt várják, hogy az Európai Unió – az Európai Parlament és az Európai Bizottság – gyakoroljon nyomást Romániára, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket a medveprobléma megoldására. Az Európai Parlament PETI Bizottságánál kedden bejegyezték a dokumentumot, amelyben azt kérik, hogy biztosítsák az emberi élet és javak védelméhez szükséges feltételeket azokban a romániai térségekben, ahol az elszaporodott medveállomány veszélyezteti ezeket. A bizottság honlapján hamarosan elérhetővé válik a petíció, amelyet online alá lehet írni a következő linken: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/hu/home.

Sepsiszentgyörgy, 2019. november 27.

Fotó: Kocsis B. János


Petíció az Európai Parlament Petíciós Bizottságához:

 

Az emberi élet és javak védelméhez szükséges feltételek biztosítása azokban a romániai térségekben, ahol az elszaporodott medveállomány veszélyezteti ezeket

 

Románia egyes térségeiben, kiemelten Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyében az emberi életet, a közbiztonságot, a mezőgazdasági termést, illetve a háziállat állományt veszélyeztetik az elszaporodott, megváltozott viselkedésű (embertől való csökkent félelmet mutató), a lakott területekre bejáró medvék.

A 112-es sürgősségi hívószámra érkező lakossági bejelentések jelentős része ezekben a régiókban medvével kapcsolatban érkezik. A lakosok veszélyben érzik az életüket és javaikat a medvéknek a településeken vagy azok közvetlen közelében való megjelenése miatt. A településeken belül a medvék megjelennek a közutakon, behatolnak az udvarokra, mezőgazdasági területekre, jelentős károkat okoznak a gazdaságokban, és számos esetben rátámadnak az emberekre is, súlyos sérüléseket – akár halált – okozva. Naponta okoznak közúti baleseteket az úttesten áthaladó medvék, amelyek többségében elpusztul a nagyvad, valamint jelentős anyagi kár is keletkezik.

Romániában idén hét halálos áldozata volt a medvetámadásoknak.

Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyékben 2019-ben több mint 1 000 vadkárt okoztak a medvék.

A barnamedve az Európai Tanács 92/43/EGK számú, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló irányelvének IV. mellékletében felsorolt fajok között található, közösségi jelentőségű, szigorú védelem alatt álló faj. Az irányelv 16. cikkének megfelelően Románia Környezetvédelmi Minisztériuma folyó évben kibocsátotta a 2019/724-es számú rendeletét, amely a medve és a farkas esetében rendelkezik a beavatkozás mértékéről a lakosság egészségének és biztonságának, valamint a károk megelőzésének érdekében.

Annak ellenére, hogy létezik ez a rendelet, a Környezetvédelmi Minisztérium nagy számban elutasítja a   vadásztársaságok részéről a beavatkozásokra benyújtott kéréseket, további bizonyító dokumentumokat és az illető egyedek megfigyelését kérve. Ennek a rendeletnek az értelmében a vadásztársaságokra hárul a veszélyes egyedek kivonásának a terhe, miközben semmilyen eszközt és támogatást nem kapnak a minisztérium részéről ennek a feladatnak a teljesítéséhez.

A Környezetvédelmi Minisztérium a kis számú beavatkozási jóváhagyáson kívül semmilyen megoldást nem biztosít az emberi élet, a közbiztonság és a mezőgazdasági termés, az állatállomány biztonságának a védelme érdekében.

  1. november 19-én Csíkszeredában, Hargita Megye Tanácsának székhelyén tartotta a közös munkamegbeszélését az Európai Nagyragadozó Platform és a Hargita megyei regionális platform, amelyen minden helyi érintett csoport képviseltette magát, kivéve a román kormány képviseletét. Jurgen Tack az Európai Nagyragadozó Platform társelnöke felkérte a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdőgazdálkodási Minisztériumot, hogy foglaljon állást a kérdésben, mert a hallgatás nem fogja megoldani a problémát.

Romániában jelenleg vannak olyan települések, ahol közveszélyes az úton járni, mert emberekre támadhat a medve. Ennek a megakadályozása érdekében pedig semmit sem tesznek a felelős szervek, így veszélyeztetve van az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2. cikkelye által előírt emberi élethez való jog, illetve a 3. cikkely alapján előírt személyi sérthetetlenséghez való jog.

A fentiek alapján felkérjük az Európai Parlamentet, hogy szólítsa fel Románia Kormányát, hogy hatékonyan és időben biztosítsa a feltételeket az emberi életre, közbiztonságra, mezőgazdasági termésre és állatállományra veszélyt jelentő tényezőknek az elhárítására és megelőzésére az érintett régiókban.

A Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyei önkormányzatok számos kezdeményezést indítottak a helyzet javítására, viszont nincs hatáskörük megoldani a problémát, szükség van a Környezetvédelmi Minisztérium hatékony fellépésére más szakminisztériumokkal együttműködésben. Hargita Megye Tanácsának kezdeményezéseiről bővebben itt: 

https://hargitamegye.ro/vadkarok.html

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms_Romania.htm

 

Aláírók:

 

Borboly Csaba, Hargita megye

 

Péter Ferenc, Maros megye

 

Tamás Sándor, Kovászna megye

 

Gabor Alexandru Adrian, Brassó megye

Választasok 2019

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét