A székelység története román nyelvű, Istoria ilustrată a secuilor című kiadványát Kolozsváron mutatták be a 10. Ünnepi Könyvhét keretében június 5-én, szombaton.

Sabin Gherman újságíró moderálásában zajlott könyvbemutatóval Hargita Megye Tanácsa és alintézménye, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont célja a román közösség számára elérhetőbbé tenni a kötetben leírt történelmi kutatásokat, ugyanakkor tisztázni az első kiadás után felmerülő vitapontokat is – a székelység történelmét leíró könyv magyar kiadása 2012-ben jelent meg Csíkszeredában.

– A legjobb, ami történhetett, hogy ezt a kötetet román nyelvre fordították. A másik kultúrájának és történelmének ismerete egyesít, nem pedig megoszt. Ha a rovásírást nézzük, az egy olyan történelem része, amely kibékít. Ugyanakkor nagyon hasznos lenne egy olyan hálózat, amely révén felfedezhetjük Székelyföldet a maga valóságában, a sajátosságaival együtt. Romániának szüksége van egy identitás-újragondolásra, mert ha egy nép megtanulja tisztelni és értékelni a sokféleséget, csak nyerhet belőle. Van egy lehetőségünk, amitől félünk, félünk meglátni a másikban a partnert – mutatott rá Sabin Gherman.

A kötetnek 11 szerzője van, akik a székelység lényeges történelmi korszakainak szakértői, a legkorábbi időktől számítva, egészen napjainkig: Ferencz S. Alpár, Forró Albert, Hermann Gusztáv Mihály, Kádár Gyula, Mihály János, Novák Csaba Zoltán, Novák Károly-István, Orbán Zsolt, Sepsiszéki Nagy Balázs, Sófalvi András és Sztáncsuj Sándor József.

Gyöngyössy János illusztrációinak egy része a terepkutatások nyomán készült el, másokat a krónikák vagy különböző kiadványok ábrái ihlettek.

A könyvet a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szerkesztette, Hargita Megye Tanácsának megbízásából és támogatásával.

– E kötet megvalósítása gyermekkoromra emlékeztet, amikor nem engedték megismerni a történelmünket. Régen a határőrök nem fegyvereket, hanem történelemkönyveket kutatva vizsgálták át az autókat. Minden nemzetnek megvan a maga értelmezése, és mindegyiknek meg kell adni a lehetőséget a másik történetének megismerésére. A kölcsönös ismeretek miatt vágtunk bele ebbe a kötetbe. Nehéz középutat találni, de mindegyik változat olvasható. Mi, romániai magyarok, a román történészek változatából ismerjük a történelmet, de lehetőséget akarunk adni történelmünk megismerésére a magyar történészek szemszögéből. Büszkék lehetünk erre a munkára. A múlt összeköt bennünket, találjunk hidat ebben a könyvben és erősítsük azt – tette hozzá Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Hermann Gusztáv Mihály történész és a kötet szerkesztője elmondta, az eredeti magyar nyelvű kötet ötlete Csíkkozmáson a Székelyföld Akadémia egyik rendezvényén fogant, amikor Borboly Csaba elnök egy történelemkönyvet vett elő, ekkor javasolta a történész a történelemkönyv elkészítését, és megalakult a kötetet összeállító csapat. Román nyelvre fordítása során pedig rájöttek, hogy sok dolgot meg kell magyarázni a román olvasóknak. Így ezekhez az igényekhez alakították a román nyelvű kötetet, hogy érthető és olvasható legyen minden korosztály számára.

Lucian Nastasă-Kovács, a könyv lektora szerint ezen esemény révén is a mítoszok ismét lebomlanak. A történelem olyan tudományág, amely korrekciókon megy keresztül, a megfigyelések pedig konstruktívak.

– Megpróbáltuk etnokulturális szempontból átgondolni Székelyföldet. Folytattuk és újra gondoltuk a mitológiákat, minden közösség mítoszok alapján építi fel saját identitását. 17 éves korom óta könyvek között élek, ezért voltam nagyon érzékeny erre a könyvre, amely rendkívül jól elkészült, ötletesen megtervezett, kronológiai és tematikus szempontból, az etnokulturális közösségek pedig meghatározzák magukat – értékelte Lucian Nastasă-Kovács.

Az esemény visszatekinthető az alábbi linken:

https://www.facebook.com/hargitamegye/videos/504530947661887

Kolozsvár, 2021. június 5.

Választasok 2019