2023. szeptember 1-én az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Küldötteinek Tanácsa (TKT) elfogadta a 2023-as területi tisztújítások ütemtervét és módszertanát. Ennek értelmében első körben a területi elnöki tisztújításra és a Szövetségi Küldöttek Tanácsa – SZKT küldöttek megválasztására kerül sor.

A határozat szerint területi elnökjelölt lehet bármely személy, aki 2023. szeptember 1-11. közötti munkanapokon 8 és 16 óra között az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének székházában leadja a területi elnöki tisztségre vonatkozó jelöléshez szükséges iratcsomót, amely a következőket tartalmazza:

 • önéletrajzi adatlap*
 • politikai nyilatkozat*
 • jelölési nyilatkozat*
 • legkevesebb 5 helyi szervezet támogatói nyilatkozata* – Egy helyi szervezet csak egyetlen jelöltet támogathat.
 • tisztségben lévő, RMDSZ támogatással, jelöléssel megválasztott vagy kinevezett tisztségviselők esetén nyilatkozat a szervezettel szembeni kötelezettségek teljesítéséről (tagságdíj – 10% vagy 2%)*
 • személyi igazolvány másolata*
 • kézzel írott nyilatkozat arról, hogy a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon nem indult valamely más párt vagy szervezet színeiben.

* Egységes űrlapok a területi szervezettől igényelhetők.

A leadott iratcsomókat a beiktatást követően átvizsgálják, és minden teljesnek ítélt jelentkezést a jelöltek elé terjesztenek. Ezt követően az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének küldöttgyűlése előreláthatóan szeptember 14-én titkos szavazással, négyéves mandátumra megválasztja a területi elnököt.

 

Az SZKT küldött-jelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ területi szervezetén belül működő valamelyik helyi szervezetnek, illetve az illető területen működő valamely társult szervezetnek, és legkevesebb, a területi választott mandátumok huszonötszörösének (125) megfelelő RMDSZ-tag támogató aláírásával rendelkezik. A támogatóknak szintén az RMDSZ Csíki Területi Szervezetéhez kell tartozniuk, és csak egy jelöltet támogathatnak aláírásukkal.

A jelölési határidő leteltéig (szeptember 11, 16 óra) a jelöltek benyújtják pályázatukat a területi elnökséghez. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • önéletrajzi adatlap*
 • politikai nyilatkozat*
 • jelölési nyilatkozat*
 • 125 támogatói aláírás* – Egy személy csak egyetlen jelöltet támogathat.
 • tisztségben lévő, RMDSZ támogatással, jelöléssel megválasztott vagy kinevezett tisztségviselők esetén nyilatkozat a szervezettel szembeni kötelezettségek teljesítéséről (tagságdíj – 10% vagy 2%)*
 • személyi igazolvány másolata*
 • kézzel írott nyilatkozat arról, hogy a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon nem indult valamely más párt vagy szervezet színeiben.

* Egységes űrlapok a területi szervezettől igényelhetők.

Nem lehet jelölt az a személy, aki:

 1. a) nem tagja legalább 3 hónapja az illető területen működő valamelyik helyi RMDSZ-szervezetnek, illetve országos vagy területi szintű társult szervezetnek;
 2. b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen múltja;
 3. c) a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt, illetve szervezet színeiben indult az elmúlt 4 évben.

A hiányos, illetve a feltételeknek nem megfelelő pályázatot/dokumentációt nem fogadjuk el!

 

2023. szeptember 1.

Választasok 2019