Online rendkívüli ülésen hozott döntéseket ismét Hargita Megye Tanácsa testülete a Gyergyószentmiklósra, Székelykeresztúrra és Balánbányára tervezett vállalkozói inkubátorházak pályázatához. Mint korábban beszámoltunk, Hargita Megye Tanácsa a három várossal közösen pályázik egy-egy inkubátorház létrehozására a Regionális Operatív Programban. A június 14-i rendkívüli tanácsülésen ezen pályázatok költségmeghatározását fogadták el.

Mint az Péli Levente műszaki vezérigazgató-helyettes részletezte, ágazati inkubátorházak létrehozására lehet pályázni. Mindhárom pályázat esetében régi épületeket újítanának fel, és adnának új funkciót az ingatlanoknak. Gyergyószentmiklóson a volt öntöde épületét alakítanák át. A majdani inkubátorházat úgy alakítanák ki, hogy abban minél szerteágazóbb tevékenységnek tudjanak helyet biztosítani. Így helyet kapna benne az irodák és előadótermek mellett CNC-műhely vagy éppen fotóstúdió is. Székelykeresztúron a Zeyk Domokos Szakközépiskola közelében lévő régi szövetkezeti épületet újítanák fel. Balánbányán pedig a régi óvodaépületet alakítanák át.

– Gratulálok Bíró Barna Botond alelnöknek és az általa koordinált Programok, projektek és közbeszerzési vezérigazgatóságnak, hogy egyszerre három várossal közösen tudunk pályázni. Mindent elkövetünk, hogy legyenek nyertes pályázataink – mondta Borboly Csaba megyeelnök.

A hatszázalékos áfa-visszaosztásból Csíkdánfalvának, Csíkkarcfalvának, Csíkszenttamásnak szavaztak meg összesen 600 ezer lejt egy EU-s projekt önrészének finanszírozására. A három felcsíki település közösen pályázott a községi utak felújítására az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDR).

– Ritka az, amikor három község együtt pályázik európai uniós forrásokra, az utolsó lehívásukhoz szükséges 2,8 millió lejből 600 ezer lejt finanszírozunk. Ez lehetővé teszi, hogy a hátralévő munkálatokat a kivitelező befejezhesse. Ugyanakkor keressük a további forrásokat, hogy tudjuk Csíkkarcfalva, Csíkszenttamás, és Csíkdánfalva ügyében ezt biztosítani – tette hozzá a megyei tanács elnöke.

A tanácsülés elején bemutatkozott Balogh Krisztina, a megyei tanács új főjegyzője.

– Hargita Megye Tanácsának kiemelkedő szerepe van a megye életében, a testület tevékenysége, döntései meghatározóak minden lakos számára. Ez felelősségteljes feladat, és értékelendő az a konstruktív hozzáállás, amely a testületet jellemzi, az összetett és sokrétű témák, amelyekkel a testület foglalkozik, és kiemelkedő, eredményes döntések születnek. Főjegyzőként az a szándékom, hogy a törvény által előírt és meghatározott eszközökkel biztosítsam ennek a testületnek a munkáját, hogy a döntések minden esetben megfeleljenek a törvényes előírásoknak – mondta a főjegyző.

Új nemzetközi programba lép be Hargita Megye Tanácsa, amelynek célja innovatív tanulási modulokat és folyamatokat fejlesszenek ki. A Hét OKOS lépés a digitálisan támogatott differenciált tanulási módszerek adaptálásához a problémamegoldási és szövegértési kompetenciák fejlesztése érdekében című projekt az Erasmus+ program keretében valósul meg, amelyben a megyei tanács partnerként vesz részt a magyarországi InterRegio Fórum Egyesület meghívására.

– Most kezdődik a nyolcadikosok országos felmérése, és azt látjuk, hogy gyerekeink számára nagy kihívást jelent a felmérés. Hargita Megye Tanácsánál már vannak saját kezdeményezésű projektjeink, amelyekről Kallós Zoltán oktatási államtitkár Hargita megyei látogatása során is pozitívan vélekedett. Újszerű módszerekkel, más országok tapasztalataiból tanulva, az oktatás minőségének javítását a módszertan és a pedagógusok felkészítése által érjük el. Egyetértettünk Ferencz-Salamon Alpárral, az oktatási szakbizottságunk elnökével is, hogy sajnos nálunk még az a legfontosabb dolog, hogy a tankönyvet az első oldaltól az utolsóig leadják. Emellett a gyerekek készségeire és tudásának bővítésére, megfigyelésére nagyon kevés idő marad, ezért nagyon jó a külső tapasztalatok és a közös műhelymunka – tette hozzá a megyei tanács elnöke.

A napirendi pontok alább tanulmányozhatóak:

https://judetulharghita.ro/proiectul-ordinii-de-zi-din-data-de-14-iunie-2021/

Az ülés Hargita Megye Tanácsa Facebook-oldalán nézhető vissza:

https://www.facebook.com/hargitamegye/videos/1020189111718311

Csíkszereda, 2021. június 14.

Választasok 2019

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét