Benyújtotta javaslatait az RMDSZ Nőszervezete a nők elleni és a családon belüli erőszak európai szintű törvénykezésének megalkotásához

Az RMDSZ Nőszervezete programjában és tevékenységében egyaránt elhivatott a nők ellen elkövetett erőszak visszaszorításában. Az elmúlt években számos konzultációt, programot indítottunk és törvényt dolgoztunk ki, amelynek célja ezen jelenség visszaszorítása volt. Ezen programok és konzultációkon szerzett információk jelentős mértékben járulnak majd hozzá ahhoz, az Európai Bizottság által indított átfogó konzultációhoz, amely alapján a nők elleni és a családon belüli erőszak tekintetében egy európai szintű törvénykezés megalkotása a cél ” – fogalmazott Csép Éva Andrea, az RMDSZ Nőszervezetének ügyvezető elnöke, az RMDSZ család- és munkaügyekért felelős parlamenti képviselője azt követően, hogy a Nőszervezet benyújtotta javaslatait és álláspontját az Európai Bizottsághoz.

Bálint Margit, a Nőszervezet külügyekért felelős alelnöke elmondta, hogy uniós szinten nagy előrelépés lenne egy törvényes keret az erőszak visszaszorítására és az áldozatok védelmére, valamint az elkövetők monitorizálására, annak érdekében, hogy az erőszakos cselekmény ne ismétlődhessen meg: „ E tekintetben egy átfogó európai törvénykezés mindenképp megerősíti az uniós tagállamoknak a létező intézkedéseit, illetve az Isztambuli Egyezmény, pontosabban az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményének egész Unióra kiterjedő alkalmazását”.

Az RMDSZ Nőszervezete által megfogalmazott javaslatokban kiemeltük, hogy az országos ingyenes segélyhívó szám nemcsak a tagállamok hivatalos nyelvén, hanem a kisebbségi közösségek nyelvén is elérhető kell legyen, hiszen kritikus helyzetben az anyanyelven való kommunikáció életeket menthet. Továbbá, Romániában a távoltartási rendeletek több 30%-át megszegik a bántalmazók, ezért az áldozat védelme érdekében konkrét intézkedések szükségesek, például elektronikus karkötő bevezetése. Továbbá az EB által indított konzultáció külön kitért a fogyatékkal élő áldozatok, illetve a generációk közötti erőszak jelenségére, amely komoly probléma Románia tekintetében is. Jelenleg a hazai törvénykezés nem kezeli kiemelten ezeket az érzékeny csoportokat, tehát ez ügyben is lépések szükségesek”  számolt be Csép Andrea, a Nőszervezet ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő, majd hozzátette, hogy az iskolai tájékoztatás, a hatósági személyek felkészítése és az agresszorokkal való utólagos foglalkozás nagyon fontos az erőszak visszaszorítása érdekében. Továbbá szükséges a bántalmazottak bátorítása, hogy forduljanak bizalommal a hatóságokhoz, hiszen a hallgatás nem jelent megoldást és az erőszak minden formáját elutasítjuk.