AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – OKTATÁS

AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – OKTATÁS

Tisztában vagyunk azzal, hogy oktatás-nevelés terén nem az egyenlőség, hanem a méltányosság elvű gondolkodás és cselekvésmód erősítheti meg a székelyföldi, kisebbségi oktatáshálózatunkat, helyezheti erős alapokra oktatási rendszerünket, teremthet oktatásunk révén biztos jövőt közösségeinknek, szülőföldön való biztos boldogulást fiataljainknak. Székelyföldi, magyar nyelvű oktatásunk érdekében ezért továbbra sem azt kérjük, ami a többségnek is megvan, hanem azt, amire a mi fiataljainknak, a mi közösségeinknek szüksége van.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az előírt, hivatali kötelezettségeinknek, hatásköreinknek megfelelően meg kell tennünk mindent, amit kell, de mindezeken túl, oktatásunk és jövőnk érdekében meg is kell valósítanunk mindent, amit lehet.
A szemléletváltásért, a korszerűségért, összefogásért, méltányos bánásmódért, esélyegyenlőségért, az önazonosságtudatunk megőrzéséért és a törvényesség betartásáért lépünk fel továbbra is a megyei és országos közoktatáspolitikában. Szemléletváltást és méltányosságot szorgalmazunk folyamatosan a román nyelv kisebbségi iskolákban történő oktatása terén. Összefogást és mentalitásváltást sürgetünk, a minőségi szakoktatás és az átfogó, hatékony pályaorientáció fellendítése, továbbfejlesztése érdekében. Méltányosságot és a törvényesség betartását követeljük folyamatosan magyar tanintézményeinek megtartása és megerősítése érdekében.
Elismerjük és támogatjuk a tehetségeket, támogatjuk a speciális oktatási igényű gyermekek fejlesztését, hiánypótló kiadványokkal erősítjük az önazonosságtudatukat, környezetismeretüket.
Kezdeményezéseinkkel az otthon erőforrásait, értékeit, lehetőségeit mutatjuk fel, és az itthonmaradás közösségmegtartó és jövőteremtő perspektíváját vetítjük előre!
Ismerjük, hogy mit kell tenni, és megtesszük, amit még meg lehet tenni! Tovább! Oktatásunkért!

Tervezett intézkedések

– Tangazdaságok és tanműhelyek kialakítása Csík, Gyergyó és Udvarhely zónában, kis mintagazdaságok, csemeteiskolák létesítése a falusi iskolák mellett.
– A szakoktatás, felnőttképzés támogatása, a munkaerőpiac igényeihez való alakítása. Folytatnunk kell a megkezdett általános mezőgazdasági és méhésztanfolyamokat, bővíteni akarjuk a feldolgozással kapcsolatos tanfolyamok palettáját (sajtkészítés, hentesképzés, húsfeldolgozás, őshonos állatfajták tenyésztése).
– A szakoktatás népszerűsítésének támogatása, a szakoktatás presztízsének és minőségének emelése, a szakoktatásban résztvevő pedagógusok képzésének támogatása.
– Minőségi felsőoktatás megteremtése, a felsőoktatási intézmények bevonása a gazdaság fejlesztésébe, helyileg alkalmazható kutatások támogatása.
– Duális képzéseket serkentő programok kialakítása – vállalkozások bevonása a szakoktatásba az eredményesebb ismeretelsajátítás, munkaerőpiaci elhelyezkedés érdekében.
– Az iskolai és pályaorientációs programok fejlesztése, kibővítése az iskolásoknak.
– A román nyelv elsajátítására irányuló további programok kidolgozása, és a meglévők felkarolása.
– A székelység története tankönyv további kiadása, terjesztése, munkafüzet kidolgozása.
– Kiemelt képességű diákok támogatása.

* A programunk folyamatosan bővül. Javaslatait, észrevételeit az info@csikirmdsz.ro e-mail-címre várjuk.