AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – KÖRNYEZETVÉDELEM, ENERGIAHATÉKONYSÁG

AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – KÖRNYEZETVÉDELEM, ENERGIAHATÉKONYSÁG

A megelőzés elve alapján úgy gondoljuk, hogy a környezeti ártalmak megfelelő elővigyázatossággal és körültekintéssel elkerülhetőek vagy csökkenthetőek. A környezet károsodását olcsóbb és könnyebb megelőzni, mint utólag orvosolni.
Az integrálás elvének megfelelően támogatjuk a környezetvédelem minden tevékenységi területen való megjelenítését, hiszen a környezetvédelmi tevékenység önmagában nem lehet eredményes, ha ellentmondásban áll más tevékenységekkel, célokkal.
A fenntartható fejlődés elve olyan gazdasági fejlődést feltételez, amely megőrzi a természeti erőforrásokat a következő generációk számára is, ugyanakkor anyag- és energiatakarékos termeléssel, a megújítható erőforrások hasznosításával és a fogyasztás ésszerű módosításával a ma élő népesség számára biztosítani tudja a szükségletet.
Határozottan támogatjuk a Hargita megyei állami tulajdonban vagy állami cégek tulajdonában lévő barnamezős övezeteknek a helyi önkormányzatok tulajdonába helyezését. Határozottan ellenzünk minden olyan regionális bányászati és feldolgozási tevékenységet, amely nem felel meg az Európai Unió és a fenntartható fejlődés alapelveinek, illetve a környezetvédelmi előírásoknak. Támogatjuk a megújuló energiaforrásokon alapuló, a természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő energetikai beruházásokat, és a környezetbarát csomagolási eljárások kötelező alkalmazásának bevezetését a településeken.

Tervezett intézkedések

– A lakosság ivóvíz- és szennyvíz-hálózatokhoz való hozzáférésének növelése, a beruházások által előmozdítva az ivóvíz- és csatornahálózatok bővítését és felújítását, szennyvíztisztító állomások felépítését.
– A biomassza energiatermelést szolgáló és/vagy talajjavító komposztként való hasznosításának támogatása (beleértve a lakossági és fahulladékot is).
– A meglévő zöldövezetek szigorú megőrzése és új zöldövezetek kialakítása.
– Az energiahatékonyság növelése, beleértve a városi távfűtési és a települési közvilágítási rendszerek korszerűsítését.
– A megújuló energiaforrások hasznosításának, az épületek energiahatékonyságának javítása, hőszigetelése, és az intézmények energiatakarékos működtetésének támogatása.
– A környezettudatos magatartás kialakulásának, fejlesztésének támogatása.
– A kistérségi megújuló energiát termelő szövetkezet elterjedése.
– A zöld közbeszerzési törvény széleskörű alkalmazásának bevezetése.
– Tegyünk Rendet Székelyföldön! – megyei szintű tavaszi nagytakarítás, a lakosság, az önkormányzatok és regionális szolgáltatók részvételével és támogatásával.

* A programunk folyamatosan bővül. Javaslatait, észrevételeit az info@csikirmdsz.ro e-mail-címre várjuk.