AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – INFRASTRUKTÚRA

AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – INFRASTRUKTÚRA

A megyei infrastruktúra fejlesztésére eddig is nagy figyelmet fordítottunk, ez továbbra is így lesz. Nem vagyunk a bukaresti pénzleosztók kedvencei, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2015-ben csak jelentős tiltakozás nyomására és az RMDSZ honatyái közbenjárása után utalt ki Bukarest pénzalapokat a megyei és községi utak javítására.
Továbbra is célunk, hogy a megye különböző térségei egyformán fejlődjenek, így az infrastrukturális alapok elosztása nem a ki a nagyobb alapon kell megtörténjen, hanem a szükségletek arányos lefedése révén.
A tervezett beruházások érintik úgy a megyei közúti infrastruktúra, mint a gazdasági infrastruktúra fejlesztését, ugyanakkor folytatjuk a vidéki települések infrastruktúrájának fejlesztését is, a vidéki egészségügyi, oktatási és más társadalmi létesítmények felújítását, korszerűsítését, adott esetben építését.

Tervezett és folytatandó beruházások

– A csíkcsicsói ipari park és regionális repülőtér megtervezése, és adott esetben a kivitelezés elkezdése.
– Agráripari és logisztikai parkok létesítése térségenként, fafeldolgozási technológiai park létesítése Gyergyó térségében.
– Az országos jelentőségű fürdőhelyek infrastruktúrájának fejlesztése, kiemelten a borszéki kezelőbázis és wellnessközpont befejezése.
– Bicikliutak létesítése a megyei utak mentén.
– Iskolák épületgépészeti és higiéniai infrastruktúrája felszereltségének korszerűsítése.
– Nappali foglalkoztatóközpontok létesítése gyerekeknek és időseknek, állami fenntartású öregotthonok létesítése.
– Járdaépítési és közlekedésbiztonsági program beindítása falvakon.
– Tűzoltószertárak építése a kalákaprogram segítségével.
– Vidéki kultúrházak, közösségi házak korszerűsítése, felszerelése.
– A gyergyóremetei hulladéklerakó beüzemelése.
– A gyergyóremetei hulladéklerakó terelőútja megépítése.
– A csíkcsicsói Olt-híd felújítása.
– A Büdös-fürdői út felújítása.
– A hargitafürdői út felújítása.
– Az abásfalvi út felújítása.
– A Kászonaltíz községen átvezető megyei út megerősítése.
– A Székelyudvarhelyt és Székelykeresztúrt összekötő megyei út felújítása.
– A Homoródszentmárton–Székelydálya–Kányád–megyehatár útszakasz felújítása.
– A Gyergyóditró–Borszék közötti út felújítása.
– A Csíkszentdomokos–Balánbánya közötti út felújítása.
– A Homoródkeményfalva–Homoródszentmárton közötti út korszerűsítése.
– A Bogárfalva–Oroszhegy–Székelyudvarhely közötti út korszerűsítése.
– A Kobátfalva–Tarcsafalva–Firtosmartonos közötti útszakasz korszerűsítése.
– A Vasláb–Gyergyóújfalú közötti út korszerűsítése.
– Az atyhai út felújítása Atyhától a megyehatárig.
– A Rákos–Krakkó híd közötti megyei út asztfaltozása.
– Csíkpálfalvára vezető 123E jelzésű út korszerűsítése.

* A programunk folyamatosan bővül. Javaslatait, észrevételeit az info@csikirmdsz.ro e-mail-címre várjuk.