AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – IFJÚSÁG

AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – IFJÚSÁG

A székelyföldi ifjúság közösségünk jövőjének meghatározó tényezője, fennmaradásának, megújulásának és folytonosságának záloga. A szülőföldön való megmaradás egyéni és közösségi érdek, a fiatal generáció nemzeti közösségünk sorsának felelős alakítójává kell előlépjen.
Az RMDSZ szorgalmazza azon társadalmi, gazdasági és kulturális feltételek megteremtését Székelyföldön, amelyek lehetővé teszik a fiatalok szülőföldön való boldogulását, érvényesülését.
Céunk azon feltételek megteremtése, amelyek mellett ifjúságunk társadalmi jelentőségének növelésével egyetemben vesz részt az közösségünk társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életében. Az RMDSZ komoly felelősséget érez a fiatalokért és az eljövendő generációkért, ezért a hosszútávú stratégiai döntéseket az ifjúsággal egyeztetve kell meghozni.
A romániai magyar ifjúság érdekeinek képviselete közös cél. Meg kell erősítenünk a fiatalok érdekvédelmi és érdeknyilvánítási képességét, szervezett, intézményesített keretet kell biztosítanunk véleményük, érdekeik megjelenítésére.
Az RMDSZ vállalja, hogy felkarolja és támogatja az ifjúsági szervezetek által megfogalmazott minden olyan kezdeményezést és javaslatot, amelynek célja a székelyföldi fiatalság szülőföldön való megmaradása, életminőségének javítása.

Tervezett intézkedések

– A diákmunka és a szakmai gyakorlatok életképes jogszabályi feltételeinek megteremtése, a lehetőségek bővítése.
– Az RMDSZ támogatja az oktatás szereplőinek intézményen belüli önrendelkezési törekvéseit, a diáktanácsok, diákszövetségek, szakkollégiumok megszervezését, fenntartását és működését.
– A képzési szakok munkaerőpiaci kínálatok szerinti megtervezése.
– Sajátos önkormányzati programok beindítása a fiatalok és a pályakezdők munkanélküliségének csökkentésére.
– A fiatal vállalkozók és gazdák támogatása, a vállalkozói kultúra fejlesztését célzó képzési és tanácsadási programok beindítása.
– A fiatalok mobilitását és gazdasági helyzetét figyelembe vevő bérlakásprogram megteremtése.
– A megváltozott életkörülmények figyelembevételével olyan oktatási, támogatási rendszer kialakítása, amely elősegíti a fiatal családok alapítását, illetve könnyíti a korai gyermekvállalást.
– A fiatal vagy a sokgyerekes családok adóterheinek csökkentése, helyi adókedvezményekkel való támogatása.
– A hátrányos helyzetű, árvaházi, nevelőszülőknél, gondozóknál élő gyerekek és fiatalok társa-dalmi integrálódási lehetőségeinek támogatása.
– Az esélyegyenlőség megteremtése a fiatalok között, mindenfajta – nemen, fajon vagy etnikai származáson, valláson, fogyatékosságon, koron alapuló – megkülönböztetés megszüntetése.
– A vidéken élő magyar fiatalok helyzetének javítása érdekében támogatjuk a minőségi oktatáshoz való hozzáférés lehetőségeinek megteremtését (ingázás, bentlakás, szórványkollégium).
– A helyi fiatalok aktív részvételének támogatása a falvak, kistelepülések művelődési életének fellendítésébe (színjátszás, olvasókörök, egyleti élet, hagyományőrző csoportok).
– Támogatja az ifjúság, mint sajátos arculatú társadalmi réteg értékeinek, kulturális és szabadidős tevékenységeinek kibontakozását, a testi-lelki épségük biztosítását szorgalmazó intézkedéseket.

* A programunk folyamatosan bővül. Javaslatait, észrevételeit az info@csikirmdsz.ro e-mail-címre várjuk.