AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A közélet célja maga az ember, az egyéni és a közösségi élet fejlődése, kibontakozása. Célunk összefogni és bővíteni mindazon szolgáltatások rendszerét, melyek közvetlenül vagy közvetve a gyermek- és ifjúságvédelmet, a családjólétet és az elérhető egészségügyi szolgáltatásokat javítják a civil, a gazdasági és a kormányzati erőforrásokkal. Mindazon túl, hogy a létező egészségügyi és szociális intézményrendszert folyamatosan fejleszteni kell, külön figyelmet kell szentelnünk a megelőzésre, illetve a passzív szociális ellátás aktívvá való alakítására.

Tervezett intézkedések

– Az elmúlt években a magyarországi szakorvosok által elvégzett szűrések eredményeinek összesítése, 8-12 évre szóló egészségmegőrző stratégia kidolgozása.
– A megelőzést szolgáló előadássorozat indítása falvakon a megyei kórház szakorvosainak részvételével, a megyei egészségügyi intézmények támogatásával.
– A megyei sürgősségi kórház mögötti helikopterleszálló tervezése és építése.
– A megyei sürgősségi kórház felújításának és korszerűsítésének befejezése.
– A kórházi osztályok eszköz- és műszerellátmányának bővítése.
– A csíkszeredai rendelőintézet és környékének rendezése, fejlesztése.
– A tölgyesi pszichiátriai kórház szennyvízelvezetésének korszerűsítése.
– A tüdő- és fertőző kórház költöztetése.
– Orvoslakások építése.
– Kistérségi egészségügyi központok létrehozásának támogatása.
– Szociális felzárkóztató programok gyermekek, fiatal felnőttek és családok számára.
– Családösztönző, családjóléti programok folytatása.
– A Családoknak szóló tevékenységek támogatási program folytatása.
– A társadalmi kirekesztést megelőző egészségügyi program elindítása.
– A szociális ellátásban szerepet vállaló civilszervezetek erősítése, támogatása.
– A szociális gazdaság törvényének gyakorlatba ültetése.

* A programunk folyamatosan bővül. Javaslatait, észrevételeit az info@csikirmdsz.ro e-mail-címre várjuk.