AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Hargita megye fejlődésének meghatározó szereplői a falvak, és az ott élő gazdaemberek, gazdasszonyok. Az RMDSZ korábban is nagy figyelmet fordított a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére, jelentős előrelépés történt a falvak közösségi összefogásában, s ígérjük, hogy az elkövetkező időszakban is kitüntetett figyelembe részesítjük a székelyföldi vidéket.
Egyik fontos célkitűzésünk, hogy támogassuk a gazdákat abban, hogy megőrizzék földjüket, birtokukat maguk és közösségük számára. Támogatjuk a kisparcellás gazdák összefogását, tömörülését (a közbirtokosságok, tejbegyűjtő egyesületek mintájára), hogy szakértelemmel termelhessenek, a terményeket tisztességes haszonnal tudják értékesíteni, ezáltal biztos jövedelmet és megélhetést biztosítsanak családjuk számára.
Ösztönözni és segíteni kell a gazdákat az európai és hazai támogatások igénybevételéhez, a sikeres pályázatokhoz, a versenyképesség megőrzéséhez.
A természeti adottságokra, a gazdálkodási hagyományokra, valamint a közös agrár- és vidékfejlesztési politika adta lehetőségekre támaszkodva, bízva a gazdatársadalmunk szorgalmában bővíteni kell a vidéki jövedelemszerzési lehetőségeket. Csökkenteni kell a fölösleges terheket, javítani a vidéki lakosság életminőségét, életfeltételeit, jövedelmi helyzetét, és ezáltal megelőzni, vagy legalábbis mérsékelni a vidék, főleg a kistelepülések elnéptelenedését, elöregedését, a vidék által őrzött értékeink, hagyományain, népszokásaink fogyását, elvesztését.
Az RMDSZ hisz abban, hogy a székely nemzet felemelkedése a vidék fejlődésén múlik. A megyei tanács frakciója is ezért fog tevékenykedni.

Tervezett és folytatandó tevékenységek

– Gazdatársulások létrejöttének, tevékenységük, szakmai ismereteik bővítésének támogatása.
– Őshonos állatfajták tenyesztésének támogatása, tangazdaság létrehozása.
– Székely termék védjeggyel ellátott termékskála bővítése, kiterjesztése szolgáltatásokra, vendéglátói egységekre.
– A helyi termékek, termelők piacra jutásának segítése, a Székely Termék Szövetkezet fejlesztése.
– Vidéki települések víz- és energiaellátásának fejlesztése.
– Közbirtokosságokkal, famegmunkáló vállalkozásokkal együttműködve megteremti a helyi fából helyi terméket elven alapuló fenntartható erdőgazdálkodást és a közös fapiacot.
– A hagyományos és kézműipari termékek termelésének és értékesítésének támogatása.
– A tagosítás ösztönzése, illetve az erre vonatkozó kezdeményezések pénzügyi támogatásához szükséges feltételrendszer kidolgozása.
– A faluképvédelmi program folytatása, építkezési normatívák bevezetése.
– A vidéki turizmus felleltározása és fejlesztése.
– A kalákaprogram folytatása óvodák, iskolák, közösségi házak felújítására, korszerűsítésére.
– A megyei fürdők fejlesztése, bevezetése a turisztikai körforgásba – Borszék, Sóskút, Madicsa és más helyi fürdők.
– A birtokba helyezés befejezésének sürgetése, a parcellázási tervek elkészítésének gyorsítása.
– A vadkárok rendezésére gyors és kevés bürokráciával járó eljárás bevezetésének támogatása.
– Az önkéntes tűzoltócsoportok szakmai képzésének és felszereltségének támogatása
– Kistérségi egészségügyi központok létrehozása, az orvosi ellátás javítása vidéken.
– Vidéki iskolák felszereltségének fejlesztése, digitalizása, felkészült tanerők vidéki iskolákba való vonzása.

* A programunk folyamatosan bővül. Javaslatait, észrevételeit az info@csikirmdsz.ro e-mail-címre várjuk.