AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – MŰVELŐDÉS

AZ RMDSZ HARGITA MEGYEI 2016-OS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – MŰVELŐDÉS

A kultúra egy népcsoport ismereteinek összessége. Egy olyan élhető Hargita megye megteremtésén dolgozunk, ahol létünk értékeinkből táplálkozik, de a jövőbe tekint.
Kultúránk nemzeti identitásunk alapja, ezért az RMDSZ legfőbb célkitűzése közösségünk értékteremtő képességének megőrzése és fejlesztése megfelelő intézményi keretek között. Ösztönözzük értékeink helyi megőrzését, ezen keresztül megkeresve azok jól megérdemelt helyét a globális palettán. Támogatjuk Székelyföld sokszínű kulturális értékeinek cseréjét, az interetnikai partnerkapcsolatok kiteljesítését.
Kultúránk nemzeti jellege megőrzésének feltétele a kulturális autonómia jog- és intézményrendszerének kiépítése. Működő kulturális intézményeinknek méltányos részt kell kapniuk az állami, községi, városi és megyei költségvetésből.
A kulturális örökségünk (épített, tárgyi, szellemi örökség) élő tanúja múltunknak, történelmünknek, mestertudásunknak. Európaiságunk legkézzelfoghatóbb jelei közé tartozik. Értékeinket őseink hagyták ránk, s kötelességünk megőrizni és utódainknak továbbadni. Az örökségvédelem alapvető eszköze identitástudatunk megerősítésének, erdélyi magyar közösségeink építésének s a vidék lakosságot megtartó erejének növelésének.
A kulturális örökség, megfelelően menedzselve, egyik alapvető tényezője az életminőség növelésének, a helyi és regionális közösségi kohézió megerősödésének, a Székelyföld társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedésének. Örökségünk fenntartható fejlesztése kulcsszerepet játszik a kulturális turizmus fellendítésében, munkahelyek teremtésében, s piacot teremt a helyi kisvállalkozások termékei és szolgáltatásai számára.

Tervezett intézkedések

– Kulturális, szellemi és tárgyi értékkataszter elkészítése a megye mindhárom régiójában.
– Kulturális értékeink hasznosításának összehangolása a turisztikai fejlesztések és az önellátó vidékfejlesztés érdekében teendő lépésekkel.
– Helyi, valós értékekre alapuló kulturális megnyilvánulások támogatása pályázatok révén.
– Gasztrókulturális értékeket szolgáló kulináris központ létrehozása.
– A megyei épített örökség védelme az elkészítendő tanulmányok, restaurálási tervek és kivitelezések részfinanszírozásával.
– Helyi szimbólumok felkutatásának, leltárba vételének támogatása és azok jelentőségének megerősítése.
– A művészet ágainak (irodalom, képzőművészt, zene, előadóművészetek) támogatása a szakintézményeinken keresztül, szem előtt tartva az alkotás szabadságát.
– A CreArt nemzetközi programban való részvétel megerősítése.
– Helyi fúvószenekarok, együttesek hangszerállományának bővítése pályázatok révén.
– A saját működtetésű Megyeháza Galéria fenntartása, kortárs képzőművészeti irányultságának megerősítésével.
– Fellépési/bemutatkozási lehetőségek résztámogatása megye-, és országhatáron túl előadóink, alkotóink, táncosaink számára
– helyi hagyományőrző csoportok támogatása a néptánc és hagyományok megőrzése, illetve a népviseleti program folytatása révén.
– A jelentős megyei rendezvények (pl. Székelyföld Napok, Farsangtemetés, Régizene Fesztivál) folytatása, illetve a jelentősebb helyi kulturális rendezvények támogatása).
– A Székelyföld folyóirat megjelentetése, a Székely Könyvtár sorozat bővítése.
– A szórványban élő magyarság identitástudatának megőrzését szolgáló programok kiépítése.

* A programunk folyamatosan bővül. Javaslatait, észrevételeit az info@csikirmdsz.ro e-mail-címre várjuk.